با ما در تماس باشید

آخرین اخبار


از کجا شروع کنم؟

به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستم

به دنبال یک مشاور مناسب برای کسب و کار خود هستم

صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، نوآوران را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می‌نماید.
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
صندوق پژوهش و فناوری کریمه در راستای رسالت سازمانی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژیک خود قرار داده است. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیل‌گری و توسعه‌ای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه می‌گردد.
شماره 2

نیاز به تامین مالی برای طرح‌های خود دارم

نیاز به تجاری‌سازی محصول خود دارم

اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
صندوق پژوهش و فناوری کریمه اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری‌سازی به شرکت­های دانش‌بنیان و واحدهای فناور می‌نماید.
صندوق پژوهش و فناوری کریمه اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری‌سازی به شرکت­های دانش‌بنیان و واحدهای فناور می‌نماید.
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه

گستردگی خدمات

۱۴۰

طرح/ شرکت

که توسط واحد ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش‌بنیان ارزیابی شده است.
۶۴۵۵۸

تسهیلات

میلیون ریال قرارداد ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور
۶۰۰۰

ضمانت نامه

میلیون ریال ارائه ضمانت‌نامه
۱۲۶

طرح/ شرکت

که توسط واحد ارزیابی و نظارت ارزیابی شده است.

گستردگی خدمات

استان: تهران
طرح تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ضمانت‌نامه و لیزینگ ۱۹ (%۲۹٫۲۳) ۲۳۷۳۲۱ (%۵۶٫۰۷)
ارزیابی تسهیلات ۵ (%۷٫۶۹) ۳۵۰۰۰ (%۸٫۲۷)
نظارت تسهیلات و لیزینگ ۱۴ (%۲۱٫۵۴) ۱۵۰۹۵۰ (%۳۵٫۶۶)
ارزیابی، تشخیص، و صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۷ (%۴۱٫۵۴) ۰ (%۰)
جمع کل ۶۵ ۴۲۳۲۷۱نهادها و سازمان‌های همکار

استارتاپ