امكان سنجي و بررسي مالي و اقتصادي و تهيه گزارش توجيهي (Feasibility Study Report) به عنوان يكي از پيش نيازهاي ضروري فرآيند تأمين مالي طرح ها و پروژه ها محسوب مي گردد كه مورد درخواست سازمانها و نهادهاي مالي مي باشد.

به همین منظور صندوق پژوهش و فناوری کریمه در مورد طرح ها و پروژه هايي كه نيازمند تامين منابع مالي مي باشند، با بهره گيري از مدلهاي روز دنيا و به کمک کارشناسان متخصص در حوزه طرح، ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی و فنی می­نماید و طی گزارشی به اطلاع متقاضی می­رساند.