تلفن های تماس
دفتر مرکزی

۰۲۵-۳۲۸۱۶۳۳۰

۰۲۵-۳۲۸۱۶۳۴۰

۰۲۵-۳۲۸۱۶۳۵۰

مدیرعامل۱۱۵
ارزیابی و نظارت۱۰۴-۱۰۹
ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان۱۱۰-۱۱۴
سرمایه گذاری و صدور ضمانت نامه۱۰۳
اداری- مالی۱۱۱-۱۱۲
روابط عمومی۱۰۲
شعبه مرکز رشد دانشگاه الزهرا(س)۰۲۱-۴۲۰۸۸۳۰۶۳

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.