با ما در تماس باشید

خدمات ثبت اختراع و امور مالکیت فکری

توسعه ایده‌های نوآورانه

خدمات ثبت اختراع و امور مالکیت فکری


اختراع خود را ثبت کنید …

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آن‌چه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهی‌گیری و خدمات نیز می‌شود.

مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه‌ها، روش‌های تجاری یا درمانی بیماری، آن‌چه که قبلاً پیش‌بینی شده باشد و آن‌چه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد. صندوق پژوهش و فناوری کریمه افتخار دارد، خدمات ارزنده‌ای نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.