مدیرعامل

دکتر علیرضا باباخان

دکترای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

برخی از سوابق:

 • مشاور کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی در کیش – ۱۳۹۳
 • داور مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی در کیش – ۱۳۹۳
 • انجام بازاریابی برای شرکت میکروالکترونیک فودان چین – ۱۳۹۰
 • همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارزیابی نقشه جامع علمی کشور.
 • همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پروژه های:
 • شناسایی فعالیت های اصلی و پشتیبانی در شرکت های دانش بنیان،
 • سنجش ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان
 • رتبه بندی شرکت های دانش بنیان
 • سنجش میزان بومی سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان
 • اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان
 • تسهیل تجاری سازی فناوری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
 • همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در معاونت سیاست گذاری و نظارت راهبردی در پروژه های طراحی نظام جامع مالیاتی و نظام تامین مالی علم و فناوری
 • همکاری با پژوهشکده مطالعات سیاست گذاری دانشگاه شریف
 • همکاری با مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 • همکاری با ستاد نانو فناوری
 • همکاری با بنیاد توسعه فردا
 • همکاری با مرکز آموزش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.