آدرس : قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه ، بلوار شهید مولوی ، پارک علم و فناوری قم.

کدپستی: ۳۷۴۹۱۱۳۷۶۶

 

راهنمای خطوط ارتباطی

……………………………………………………………………..

ic_train_64 از طریق راه آهن                                                                                                            ic_car_64 از طریق ترمینال شهری                                                       

map from railway                         map from 72 tan