با ما در تماس باشید

صدور ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل‌شده

ویژه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

ضمانت‌نامه
ضمانت‌نامه‌های صادرشده از طرف صندوق پژوهش و فناوری کریمه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.
عدم آشنایی بانک‌ها با مفاهیم کسب‌و‌کار دانش‌بنیان و فناور، دریافت ودیعه و وثایق سنگین و فرآیند طولانی و پیچیده از جمله مشکلات شرکت‌ها است. با توجه به عدم آشنایی بانک‌ها با ارزیابی فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور، صندوق پژوهش و فناوری کریمه یکی از رسالت‌های خود را صدور ضمانت‌نامه برای چنین شرکت‌هایی می‌داند. صندوق کریمه با توجه به اختیارات قانونی مصوب هیئت وزیران، انواع ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، کسور وجه‌الضمان و غیره را صادر می‌نماید.
ما شرایط ویژه‌ای را برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم. بطور مثال؛ صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با ۱% کارمزد (تخفیف ۵۰ درصدی در کارمزد) انجام می‌پذیرد.

< نمونه ضمانت‌نامه‌های صادرشده
< دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی

فرایند کلی دریافت ضمانت‌نامه


۱ تشکیل پرونده و ارسال مدارک توسط شرکت
۲ بازدید از محل شرکت و تکمیل گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی
۳ بررسی در کمیته اعتباری صندوق
۴ اعلام نتیجه کمیته اعتباری به شرکت
۵ عقد قرارداد و صدور ضمانت‌نامه
کلیه فرایندهای روبرو از زمان تکمیل مدارک شرکت تا اعلام سقف اعتباری ۱۰ روز کاری طول خواهد کشید.
در صورتیکه سوال یا ابهامی در خصوص دریافت ضمانت‌نامه دارید با شماره ۳۲۸۱۶۳۳۰ – (۰۲۵) داخلی ۱۰۳ تماس حاصل نمائید.

هزینه‌ها


تضامین

بسته به نوع ضمانت‌نامه و ارزیابی انجام شده متفاوت می‌باشد.

کارمزد سالانه

۲% مبلغ ضمانت‌نامه (قابل تبدیل به ودیعه نقدی)
شرکت می‌تواند بجای هر یک درصد کارمزد، سه درصد به ودیعه خود اضافه نماید.
کارمزد سالیانه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با احتساب 50% تخفیف 1% می‌باشد.

ودیعه نقدی

10% ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
15% ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات/ پیش‌پرداخت/ کسور وجه الضمان
20% ضمانت‌نامه گمرکی

هزینه تشکیل پرونده و ارزیابی

هزینه ارزیابی برای شرکت‌های مستقر در قم:
هزینه ارزیابی برای شرکت‌های خارج از قم:

سوالات متداول


اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری به شماره‌ی ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱ه توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ 25/۱۲/1381 بنا بر پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به استناد ماده ۱۰۰ قانون سوم توسعه به تصویب رسیده است.
عدم آشنایی بانک‌ها با مفاهیم کسب ‌و‌ کار دانش‌بنیان و فناور، دریافت ودیعه و وثایق سنگین، و فرآیند طولانی و پیچیده از جمله مشکلات شرکت‌ها است. ما شرایط ویژه‌ای را برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم. به طور مثال: صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با 1% کارمزد (تخفیف ۵۰ درصدی در کارمزد) انجام می‌گیرد.
به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با 1% کارمزد (تخفیف ۵۰ درصدی در کارمزد) انجام می‌گیرد. جهت اطلاع از جدیدترین حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان اینجا کلیک کنید.
بسته به نوع ضمانت‌نامه و ارزیابی انجام شده متفاوت می‌باشد.
سقف اعتباری شرکت‌ها حداکثر تا یکســال پس از اعتبارسـنجی معتبر است و پس از آن پرونده مشتری بروزرســانی خواهد شد.
۲% مبلغ ضمانت‌نامه (قابل تبدیل به ودیعه نقدی)
شرکت می‌تواند بجای هر یک درصد کارمزد، سه درصد به ودیعه خود اضافه نماید.
کارمزد سالیانه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با احتساب 50% تخفیف 1% می‌باشد.
مبلغ سپرده نقدی برای صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده 10% مبلغ ضمانت‌نامه، حسن انجام تعهدات/پیش‌پرداخت/ و کسور وجه الضمان 15% و ضمانت‌نامه‌ی گمرکی 20% دریافت می‌شود.
هزینه ارزیابی برای شرکت‌های مستقر در قم:
هزینه ارزیابی برای شرکت‌های خارج از قم:
متقاضی دریافت ضمانت‌نامه می‌تواند به تشخیص صندوق به جای هر ۱% کارمزد، ۳% به مبلغ ودیعه نقدی خود نزد صندوق اضافه نماید. برای مثال: شرکت می‌تواند بجای پرداخت ۱۰% ودیعه و ۲% کارمزد سالانه (که تنها ۱۰% ودیعه در پایان ضمانت‌نامه به وی استرداد می‌گردد) معادل ۱۶% مبلغ ضمانت‌نامه را به عنوان ودیعه نقدی پرداخت و از پرداخت ۲% کارمزد معاف گردد (۱۶% ودیعه در سررسید به متقاضی استرداد خواهد شد).