با ما در تماس باشید

آخرین اخبار


از کجا شروع کنم؟

به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستم

به دنبال یک مشاور مناسب برای کسب و کار خود هستم

اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
شماره 2

نیاز به تامین مالی برای طرح‌های خود دارم

نیاز به تجاری‌سازی محصول خود دارم

اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه
اولین خدمت صندوق پژوهش و فناوری کریمه

گستردگی خدمات

۱۴۰

طرح/ شرکت

که توسط واحد ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش‌بنیان ارزیابی شده است.
۶۴۵۵۸

تسهیلات

میلیون ریال قرارداد ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور
۶۰۰۰

ضمانت نامه

میلیون ریال ارائه ضمانت‌نامه
۱۲۶

طرح/ شرکت

که توسط واحد ارزیابی و نظارت ارزیابی شده است.

گستردگی خدمات

استان تهران

تعداد شرکت ها: 50نهادها و سازمان‌های همکار
یادداشت‌های تحلیلی

یادداشت‌های تحلیلی

یادداشت‌های تحلیلی

یادداشت‌های تحلیلی

یادداشت‌های تحلیلی

یادداشت‌های تحلیلی


AzQa Ard AzSh Gil KhSh Gol KhRa Sem Zan Maz tehran Mark KeSh KhJo Isf Lor Ilam Yazd Khoz ChBa Ker Fars KoBo SiBa Bosh Horm