تعریف
مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
۱- تولید و فروش محصولات05
۲- واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
۳- صادرات محصولات
ویژ‌گی‌ها
ويژگي‌هاي مشاركت مدني عبارت است از:
۱- مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
۲- مشاركت مدني بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مي‌پذيرد.
۳- درآميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مشخصات مشاركت مدني است.
۴- مشاركت مدني ماهيتاً عقد جايزي است، مگر آنكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
۵- مشاركت مدني بر خلاف مضاربه كه سرمايه نقدي را منحصراً طرف مالك تامين مي‌كند، مشاركت در تامين سرمايه است، اعم از نقدي و غيرنقدي.
۶- در مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت بايد مشخص شود.
۷- فروش اقساطي سهم الشركه مشاركت كنندگان در مشاركت‌هاي مدني توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين طرح‌هاي جديد خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد ممكن مي‌باشد.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.