با ما در تماس باشید

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
۱- تولید و فروش محصولات
۲- واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
۳- صادرات محصولات
ویژ‌گی‌ها
ويژگي‌هاي مشاركت مدني عبارت است از:
۱- مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
۲- مشاركت مدني بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مي‌پذيرد.
۳- درآميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مشخصات مشاركت مدني است.
۴- مشاركت مدني ماهيتاً عقد جايزي است، مگر آنكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
۵- مشاركت مدني بر خلاف مضاربه كه سرمايه نقدي را منحصراً طرف مالك تامين مي‌كند، مشاركت در تامين سرمايه است، اعم از نقدي و غيرنقدي.
۶- در مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت بايد مشخص شود.
۷- فروش اقساطي سهم الشركه مشاركت كنندگان در مشاركت‌هاي مدني توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين طرح‌هاي جديد خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد ممكن مي‌باشد.AzQa Ard AzSh Gil KhSh Gol KhRa Sem Zan Maz tehran Mark KeSh KhJo Isf Lor Ilam Yazd Khoz ChBa Ker Fars KoBo SiBa Bosh Horm