امروزه مسائل مالی و اقتصادی یکی از ضروریات زندگی بوده و کمتر کسی را می‌توان یافت که با مسائل مالی ارتباط نداشته باشد. دین مقدس اسلام نیز بر این ضرورت توجه داشته اما بر حلال بودن روابط اقتصادی و دوری از حرام تأکید فراوان داشته و مســلمانان را از هر گونه معامله حـــرام اعم از ربا و یا هرگونه قرارداد باطل به شدت منــع می‌نماید.

در این راستا برای اولین بار در حوزه پژوهش و فناوری، این صندوق اقدام به ارائه مشاوره فقه اقتصادی نموده است.