شرکت‌هاي نوپا، علاوه بر حمايت مالي، نيازمند هدايت، مديريت، و راهبري نیز مي‌باشند كه درخواست اين امر از مجريان اصلي طرح كه درگير موضوعات فني هستند، منطقي به نظر نمي‌رسد.
با عنايت به اهميت، نقش، و جايگاه شركت‌هاي نوپا در توسعه پژوهش و برخورداري كشور از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فناوري، این صندوق به شركت‌هاي نوپا تا رسيدن به بلوغ كامل خدمات مشاوره‌اي و مديريتي ارائه می‌کند.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.