با ما در تماس باشید

نظارت و کنترل پروژه طرح‌های پژوهشی – صنعتی

توسعه ایده‌های نوآورانه

نظارت و کنترل پروژه طرح‌های پژوهشی – صنعتی


نظارت و کنترل طرح‌های پژوهشی – صنعتی و تزريق مناسب منابع مالي به‌عنوان يكي از ابزارهاي كاهش ريسك طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح مي‌باشد.

در همین راستا صندوق پژوهش و فناوری کریمه به‌منظور نظارت موثر و شايسته بر حسن اجراي طرح‌هاي پژوهشي – صنعتی و نيز نحوه هزينه‌کرد تسهيلات اعطايي و حصول اطمينان از ثمربخشي تحقيقات انجام شده، توانايي نظارت و کنترل صحيح طرح‌هاي پژوهشي – صنعتی را دارا است.AzQa Ard AzSh Gil KhSh Gol KhRa Sem Zan Maz tehran Mark KeSh KhJo Isf Lor Ilam Yazd Khoz ChBa Ker Fars KoBo SiBa Bosh Horm