تسهیلات تبصره 16

به سامانه ثبت اطلاعات اولیه برای دریافت تسهیلات تبصره 16 قانون بودجه 1401 از صندوق پژوهش و فناوری کریمه استان قم خوش آمدید.
متقاضی عزیز ثبت اطلاعات در این سامانه به منزله دریافت وام از صندوق کریمه نمی‌باشد.

این تسهیلات به منظور کمک به توسعه اشتغال در شرکت‌های دارای مجوز واحد فناور و فنی – تخصصی پارک علم و فناوری استان قم و شرکت‌های خلاق از طریق حمایت از ارتقا، توسعه زیرساخت ها و افزایش فروش محصولات از محل منابع تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 و از طریق صندوق پژوهش و فناوری کریمه استان قم بعد از طی فرایند ارزیابی قابل اعطاء است.

لازم به ذکر است این تسهیلات به هر شرکت تنها یک بار قابل اعطاء می‌باشد و شرکت متقاضی نباید مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد.

مهلت ثبت نام: پایان اردیبهشت ماه 1402

برای درخواست این تسهیلات شرکت متقاضی می بایست اطلاعات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال نماید.

تنها درخواست‌هایی که اطلاعات کامل و  موثق ارائه نمایند وارد مرحله ارزیابی خواهند شد و ثبت نام از طریق این فرم به منزله دریافت وام نمی باشد.

شرایط دریافت تسهیلات:

۱. متقاضی دارای شخصیت حقوقی ثبت شده (شرکت/موسسه) باشد.
۲. دارای اظهارنامه مالیاتی باشد.
۳. سال مالی قبل زیان ده نباشد (استثنا:مگر در شرایطی که به وضوح سودده بودن طرح جاری/آتی شرکت قابل احصا باشد).
۴. شرکت/موسسه دارای زیان انباشته نباشد.
۵. فروش/درآمد عملیاتی سال قبل حداقل به میزان دو برابر تسهیلات درخواستی باشد.
۶. شرکت دارای لیست بیمه باشد.
۷. شركت و نفرات اصلي، بعلاوه یک نفر خارج از اعضای هیات مدیره میبایست دارای چک صیادی بوده و دارای اعتبارسنجی مورد قبول (بدون اقساط معوق و بدون چک برگشتی در یک سال گذشته) باشند.
۸. دوره سرمایه در گردش طرح شرکت، حداکثر به میزان نصف دوره بازپرداخت باشد.
۹. اولویت با شرکتهایی است که دوره سرمایه در گردش کوتاه تری داشته باشند.
۱۰. اولویت با شرکتهایی است که از صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و پارک علم و فناوری، تسهیلات حمایتی دریافت نکرده‌اند.
۱۱. شرکت سابقه بدحسابی در تسهیلات اخذ شده از زیست بوم فناوری و نوآوری نداشته باشند.

 

مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است.