مشارکت و تأمین مالی

نقش منابع مالی در رشد و توسعه شرکت‏ها، به خصوص مجموعه‏ های نوپا و در حال رشد، غیر قابل انکار است. لذا، اتخاذ راهبردهای صحیح تامین مالی شرکت‏ها می‏تواند منجر به ایجاد جهش بزرگی در مسیر رشد ایشان شود. در نقطه‏ ی مقابل، عدم توجه به راهبردهای صحیح تامین مالی، می‏تواند همچون سمّی مهلک، به کاهش رشد و حتی ورشکستگی شرکت‏ها ختم گردد.

صندوق کریمه که مفتخر است به عنوان اولین و تنها نهاد تامین مالی در کشور که از سازوکارهای تامین مالی مبتنی بر عقود اسلامی بهره می‏گیرد، ضمن مشارکت در تامین مالی طرح‏ها و شرکت‏های صنعتی، خدماتی، فناور و دانش‏ بنیان، بعنوان مشاوری امین در مراحل مختلف تامین مالی آن‏ها حضور یابد.

تأمین مالی جمعی:

تامین مالی جمعی Crowdfunding رویكرد نوینی از تأمین بودجه است كه طی آن جمع كثیری از سرمایه‌گذاران در بستر شبكه اجتماعی در پروژه‌هایی مانند كسب وكارهای نوپا و طرح‌های نوآورانه كه عمدتاً با عدم رغبت سرمایه‌گذاران همراه است به مشاركت و سرمایه‌گذاری حتی با سرمایه اندك می‌پردازند. این روش مشابه فروش اوراق مشاركت است با این تمایز كه ارتباط بین سرمایه‌گذار و متقاضی بدون واسطه می‌باشد و همچنین سرمایه‌گذار ضمن مخیر بودن در انتخاب فرصت با تكیه بر مدیریت ریسك جمعی از امنیت سرمایه خویش اطمینان دارد. كسب و كارهای نوآورانه همواره از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی یك كشور بوده و هستند. پیش‌نیاز اثربخشی این عامل مهم، ایجاد راه‌هایی است كه اتصال سرمایه با ایده‌های نوآورانه میسر شود. روش‌های مختلفی برای تأمین مالی پروژه‌ها و كسب و كارهای نوآورانه وجود دارد اما Crowdfunding یا تأمین مالی جمعی، یكی از جدیدترین روش‌هایی است كه در ابتدا در كشورهای توسعه یافته و سپس به تازگی در برخی كشورهای در حال توسعه به كار گرفته می‌شود.

در سال‌های اخیر تعداد زیادی از بسترهای سرمایه‌گذاری جمعی به وجود آمده و اغلب نشان داده‌اند كه در تأمین سرمایه بسیار موفق عمل كرده‌اند. صندوق پژوهش و فناوری کریمه در راستای رسالت سازمانی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژیک خود قرار داده است. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیل‌گری و توسعه‌ای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه می‌گردد. در این طرح تلاش گردیده با استفاده از برند صندوق در صنعت تضمین و اطمینان‌بخشی به صحت طرح، کارگشایی لازم جهت تأمین مالی به روش مذکور صورت پذیرد.