درباره صندوق کریمه

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کریمه استان قم از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ تاکنون در زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی از فعالیت‌های پژوهشی، کـاربردی، و توسـعه‌ای کارآفرینان و کسب و کارها حمایت نموده و انواع خـدمات مالی را به کـارآفـرینـان، کسب و کارهای فناور، نوآور و دانش بنیان ارائه کرده است.

موضوع فعالیت صندوق

ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی
ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی
جذب و هدایت منابع مالی
جذب و هدایت منابع مالی
سرمایه‌گذاری خطرپذیر
سرمایه‌گذاری خطرپذیر
مشارکت و سرمایه‌گذاری
مشارکت و سرمایه‌گذاری
تضمین پرداخت تعهدات
تضمین پرداخت تعهدات
عضویت در مجامع تخصصی
عضویت در مجامع تخصصی
اخذ و اعطای کارگزاری
اخذ و اعطای کارگزاری
ارائه خدمات ارزیابی
ارائه خدمات ارزیابی

اعضای صندوق

چارت سازمانی صندوق کریمه
چارت سازمانی صندوق کریمه

گالری تصاویر

در این بخش می‌توانید گزارش اجمالی عملکرد صندوق پژوهش و فناوری کریمه را دریافت نمایید.