آیین امضا قرارداد سرمایه گذاری در پلتفرم آمیار۲۴

جلسه امضا قرارداد سرمایه گذاری صندوق کریمه در پلتفرم آمیار ۲۴ در حضور مدیران پارک علم و فناوری استان قم به امضا رسید. در این جلسه صمیمانه که بین اعضا صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری کریمه و هیات رئیسه پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد، در کنار امضا قرارداد به موارد زیر نیز پرداخته شد:

  • پیرامون تبادل نظر در مورد موضوعات مرتبط با هر دو نهاد.
  • برررسی رویکردهای مشترک و تدوین و تعاملات مشترک آینده در زیست بوم فناوری و نوآوری استان قم.
  • تاکید بر افزایش نقش این دو  نهاد در زیست بوم استان.
  • و در نهایت پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک دونهاد برای پیگیری هر چه بیشتر مسائل مورد توجه دو نهاد.

ارسال دیدگاه

نام (*)
پست الکترونیکی (*)
وبسایت