تعدادی از ستادهای توسعه فناوری راهبردی، کارگزار تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان می شوند.

به گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دكتر علي وطني، معاون توسعه فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري درباره يكي از اقدامات مهم اين معاونت در راستاي راهبري ستادهاي ۱۳ گانه توسعه فناوري اظهار كرد: يكي از اقدامات معاونت توسعه فناوري در سال گذشته اين بود كه تعدادي از ستادهاي توسعه فناوري راهبري به عنوان كارگزار تشخيص صلاحيت شركت هاي دانش بنيان انتخاب شدند.

وي افزود: از اين رو، ستادهاي توسعه فناوري راهبري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بر شركت هاي دانش بنيان مرتبط به حوزه فعاليت خود نظارت خواهند داشت.

به گفته وطني، اين كار هم شناسايي شركت هاي دانش بنيان را تسهيل مي كند و هم به روند تشكيل اين شركت ها سرعت مي دهد.

وي تصريح كرد: اميدوار هستيم با اقدامات صورت گرفته و با نظارت ستادهاي توسعه فناوري راهبردي در سال آينده سرعت تشكيل شركت هاي دانش بنيان را افزايش دهيم و موانع تشكيل آنها را برطرف كنيم.

معاون توسعه فناوري معاونت علمي در پايان گفت: شركت هاي دانش بنيان بايد با كمك اين ستادها، نسبت به ارائه طرح هاي توسعه فناوري و تجاري سازي خود اقدام كنند و ستادها نيز در يافتن بازار محصولات توليدي آنها مساعدت كنند.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.