تلفن های تماس
 

دفتر مرکزی

 

۰۲۵-۳۲۱۶۷

 

مدیرعامل۱۱۵
ارزیابی و نظارت۱۰۴-۱۰۹
ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان۱۱۰-۱۱۴
سرمایه گذاری و صدور ضمانت نامه۱۰۳
اداری- مالی۰۲۵-۳۲۸۱۶۳۵۰
روابط عمومی۱۰۲
شعبه مرکز رشد دانشگاه الزهرا(س)۰۲۱-۴۲۰۸۸۳۰۶۳
۰۲۵-۳۲۱۶۷

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.