یکی از مهم‏ترین گام‏ها در فرایندهای انتقال دانش و فناوری و نیز سرمایه‏ گذاری بر روی طرح‏ها و شرکت‏های دانش‏ بنیان، عبارت است از تعیین ارزش مناسب برای دانش فنی و فناوری. به عبارت دیگر، بدون تعیین ارزش مناسب و سپس قیمت‏ گذاری عادلانه، نمی‏توان شاهد یک همکاری فناورانه اثربخش و موفق بود.

صندوق کریمه با بهره‏ گیری از متخصصان توانمند خود، مبادرت به ارائه‏ی مدلی تلفیقی بر اساس روش‏های مرسوم در ارزشگذاری دانش فنی و فناوری کرده است تا با استفاده از ظرفیت‏های هر کدام از مدل‏ها، بر نقاط ضعف آن‏ها فائق آمده، نقاط قوت را تقویت کرده و بعنوان یک تسهیل‏گر و میانجی‏گر در فرایند تبادل دانش و فناوری، ایفای نقش نماید.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.