یکی از راه‏های موثر در جذب سرمایه‏ گذار و حصول موفقیت در راه‏ اندازی کسب و کار، عبارت است از تهیه «طرح کسب و کار – Business Plan» که در آن، ابعاد مختلف کسب و کار همچون شاخص‏های بازار، تولید، منابع انسانی، مالی و غیره، به صورت کمّی سنجیده شده و در تصمیم‏سازی برای سرمایه‏ گذاران تاثیر بسزایی دارد.

تهیه‏ی طرح‏های متعدد کسب و کار برای شرکت‏های دانش‏ بنیان توسط کارشناسان صندوق کریمه باعث شده است تا این خدمت با بهترین سطح کیفی، قابلیت ارائه به تمامی صاحبان ایده‏ های کسب و کار و سرمایه‏ گذاران را داشته باشد.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.