صدور ضمانت‌نامه

تعریف:
ضمانت نامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) تعهد مینماید بدون هیچگونه قید و شرط، عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع (مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. (منظور از موضوع خاص در تعریف فوق موضوع ضمانت نامه است).

اخذ ضمانت نامه از بانک های عامل با شرایط مناسب و سریع از جمله دغدغه های صاحبان طرح های دانش بنیان برای ارائه به کارفرمایان می باشد. از طرفی بانک های عامل به دلیل آشنا نبودن با ادبیات فناوری های پیشرفته، با تصور ریسک بالا برای چنین طرح هایی به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای اینگونه شرکت ها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به آورده نقدی بسیار زیاد و اخذ وثائق و تضامین سنگین می نمایند که مهیا نمودن این شرایط برای اغلب پیمانکاران غیر ممکن است.
لذا صندوق پژوهش و فناوری کریمه به عنوان ارائه کننده متنوع ترین خدمات مالی در تجاری سازی فناوری در کشور، ضمن دارابودن اختیارات قانونی و مجوز صدور ضمانت نامه بانکی (بر مبنای اساسنامه مصوب هیأت وزیران)، آمادگی دارد ضمن بهره مندی از توانمندی شرکت های مشاوره ای متخصص در حوزه های متنوع دانش بنیان، ضمانت نامه هایی را مطابق با شرایط ویژه شرکت های دانش بنیان سراسر کشور صادر نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس: ۳۲۸۱۶۳۳۰ داخلی(۱۰۳) تماس حاصل فرمایید.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.