انتقال دانش و فناوری از شرکت‏های صاحب فناوری به شرکت‏های صنعتی با هدف حل مسائل ایشان و ارتقاء کیفیت فرایندها و محصولات تولید شده، یکی از تدابیر کلیدی مدیران محسوب می‏شود. مدیریت فرایندهای انتقال دانش و فناوری، نیاز به متخصصانی دارد که بتوانند در حوزه‏های مختلفی همچون ارزشگذاری، تدوین قرارداد، نظارت بر پروژه و غیره، اقدام به ارائه مشاوره و راهبری پروژه نمایند. مجموعه‏ ای از متخصصان توانمند که در حال همکاری با صندوق کریمه می‏باشند، این آمادگی را دارند که در سطوح مختلف مشاوره، راهنمایی (منتورینگ) و اجرای پروژه‏های انتقال فناوری و حل مسائل فناورانه، در کنار شرکت‏های دانش‏بنیان و نیز شرکت‏های صنعتی باشند.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.