امروزه بسیاری از سازمان‏ها و شرکت‏های بزرگ در سطح دنیا، به جای استخدام منابع انسانی و بزرگ کردن اندازه‏ی سازمانی خود، اقدام به استفاده از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های برون‏سازمانی در قالب «نوآوری باز – Open Innovation» می‏نمایند. در این قالب، شرکت‏ها پس از شناسایی مسائل مهم و اصلی خود، طی فراخوانی از تمام نخبگان، پژوهشگران، صاحبان ایده، شرکت‏های فناور و دانش‏ بنیان، دعوت به همکاری را بعمل آورده و پس از گردآوری و داوری طرح‏های ایشان، از طرح‏هایی که قابلیت بالاتری در حل مسائل سازمانی داشته باشند، استقبال کرده و مبادرت به اکتساب آن‏ها می‏نمایند.

نظر به اهمیت استفاده از روش‏های نوآوری باز در حل مسائل سازمانی، صندوق کریمه آمادگی خود را جهت برگزاری کامل انواع رویدادهای این‏چنین، اعلام می‏دارد.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.