بسیاری از ایده‏ پردازان، پس از اینکه فرصت‏های کارآفرینی را به خوبی شناسایی کرده و ایده‏ ی مناسبی برای پاسخگویی به فرصت‏ها طراحی می‏نمایند، به دلیل عدم آشنایی با مسیرهای مناسب رشد ایده‏ ها، در نهایت موفق به تجاری‏ سازی ایده‏ ی خود نمی‏شوند. این در حالیست که صندوق پژوهش و فناوری کریمه با استفاده از جدیدترین متدولوژی‏های علمی که بارها در داخل ایران موفقیت آن‏ها به اثبات رسیده است، می‏تواند مبادرت به ارائه خدمات شتاب‏دهی و توانمندسازی ایده‏ ها و تیم‏ های کاری کرده و با کمترین هزینه و در کوتاه‏ترین زمان، زمینه‏ی مناسب برای تجاری‏سازی ایده‏ها را فراهم آورد.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.