مهارت در داوری ایده‏ها و ارزیابی طرح‏های فناور و دانش‏بنیان، که حاصل همکاری با بیش از ۵۰۰ شرکت فناور در سطح کشور می‏باشد، این امکان را به متخصصان صندوق کریمه داده است که بعنوان یکی از اعضای داوری ایده‏های برتر در جریان رویدادهای مختلف کارآفرینی، حضور داشته و در رتبه‏بندی و ارزیابی طرح‏ها، نقش موثری را ایفا نمایند.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.