صندوق پژوهش وفناوری کریمه به استناد ماده ۱۰۰  قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۴۵ قانون چهارم توسعه کشور و براساس مجوز کارگروه ماده ۱۰۰  برنامه سوم در سال ۱۳۹۳  به شماره ثبت ۱۳۳۱۲  در اداره ثبت شرکت های استان قم ثبت گردید.

این صندوق با سهامداری ۴۹%  بخش دولتی (پارک علم وفناوری قم۲۹ % ، دانشگاه قم ۱۰%، پارک علم و فناوری قزوین۱۰%) و ۵۱% بخش خصوصی به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی وکیفی از فعالیت های پژوهشی (کاربردی-توسعه ای) ، فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصربه فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران ایجاد گردیده است.

 

موضوع فعالیت:

  • ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرحهای پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهشها
  • جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوقها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق
  • سرمایه گذاری خطرپذیر (VC ) در طرحهای پژوهشی و فناوری
  • مشارک و سرمایه‏گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‏های پژوهشی و فناوری و دانش‏بنیان
  • تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و داراییها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها
  • همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق
  • اخذ و اعطای کارگزاری وعاملی منابع مالی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی وغیردولتی درحوزه پژوهش و فناوری
  • ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی– طرح های کسب و کار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری

مشارک در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.


امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.