جلسه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان استان قم

در حاشیه سفر دکتر بهزاد سلطانی مدیر صندوق نوآوری و شکوفایی به قم تعدادی از طرح های دانش بنیان استان با حضور تیم ارزیاب صندوف نوآوری و شکوفایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت طرح های دانش بیان امکان تجاری سازی این طرح ها بررسی شد. امیری […]