اخبار منتخب

اخبار
اخبار
رویداد کریمانه سه

رویداد کریمانه سه

6 ماه قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
گام سوم افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری کریمه استان قم در سال ۱۴۰۱ 

گام سوم افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری کریمه استان قم در سال ۱۴۰۱ 

1 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر

همه اخبار

اختتامیه جشنواره تأمین ملی استارتاپی کریمانه

اختتامیه جشنواره تأمین ملی استارتاپی کریمانه

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
دومین جشنواره تأمین مالی کریمانه

دومین جشنواره تأمین مالی کریمانه

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
فراخوان رویداد پیوند

فراخوان رویداد پیوند

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
جشنواره تأمین مالی استارتاپی کریمانه

جشنواره تأمین مالی استارتاپی کریمانه

3 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری کریمه

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری کریمه

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
تسهیلات ارائه شده توسط صندوق در 18 ماه گذشته به تفکیک استان

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق در 18 ماه گذشته به تفکیک استان

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
مشارکت و همکاری در تولید صندوقچه روضه خانگی

مشارکت و همکاری در تولید صندوقچه روضه خانگی

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری کریمه در تولید ونتیلاتور

سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری کریمه در تولید ونتیلاتور

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
فراخوان شرکت در مسابقه تلویزیونی کارویا

فراخوان شرکت در مسابقه تلویزیونی کارویا

3 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
آیین امضا قرارداد سرمایه گذاری در پلتفرم آمیار24

آیین امضا قرارداد سرمایه گذاری در پلتفرم آمیار24

3 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر
تودیع و معارفه صندوق پژوهش و فناوری کریمه

تودیع و معارفه صندوق پژوهش و فناوری کریمه

3 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
توان شرکت‌های دانش‌بنیان با ورود به بورس تقویت می‌شود

توان شرکت‌های دانش‌بنیان با ورود به بورس تقویت می‌شود

4 سال قبل
< 1 دقیقه زمان برای خواندن خبر