یادداشت‌های منتخب

یادداشت
یادداشت
توانمند سازی چیست؟

توانمند سازی چیست؟

5 سال قبل
24 دقیقه زمان برای خواندن خبر

همه یادداشت‌ها

فضایی برای تنفس استارتاپی‌ها

فضایی برای تنفس استارتاپی‌ها

5 سال قبل
3 دقیقه زمان برای خواندن خبر
توانمند سازی چیست؟

توانمند سازی چیست؟

5 سال قبل
24 دقیقه زمان برای خواندن خبر
چالش در مسیر رشد استارت‌آپ‏‌ها

چالش در مسیر رشد استارت‌آپ‏‌ها

6 سال قبل
3 دقیقه زمان برای خواندن خبر
۱۷ تاکتیک موثر روابط‏ عمومی برای استارتاپ‌ها

۱۷ تاکتیک موثر روابط‏ عمومی برای استارتاپ‌ها

6 سال قبل
10 دقیقه زمان برای خواندن خبر
رشد اقتصادی کشور در گرو توسعه استارتاپ‌ها

رشد اقتصادی کشور در گرو توسعه استارتاپ‌ها

6 سال قبل
3 دقیقه زمان برای خواندن خبر
سرمایه در گردش یکی از چالش های مهم شرکت های دانش بنیان

سرمایه در گردش یکی از چالش های مهم شرکت های دانش بنیان

6 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
روابط عمومی لازمه ی یک استارتاپ موفق

روابط عمومی لازمه ی یک استارتاپ موفق

6 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
بهره‏ وری؛ گمشده‏ ی اصلی اقتصاد کشور

بهره‏ وری؛ گمشده‏ ی اصلی اقتصاد کشور

6 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
خلاء استراتژی خروج از سرمایه گذاری خطر پذیر(vc) در کشورهای اسلامی

خلاء استراتژی خروج از سرمایه گذاری خطر پذیر(vc) در کشورهای اسلامی

6 سال قبل
3 دقیقه زمان برای خواندن خبر
چالش مخترع، سرمایه گذار و عدم اعتماد

چالش مخترع، سرمایه گذار و عدم اعتماد

7 سال قبل
2 دقیقه زمان برای خواندن خبر
چرا شرکت های نوپا به دنبال وام کم بهره هستند؟

چرا شرکت های نوپا به دنبال وام کم بهره هستند؟

7 سال قبل
3 دقیقه زمان برای خواندن خبر
تامین مالی جمعی و سرمایه گذاری جسورانه سازو کار مناسب تامین مالی شرکت های دانش بنیان

تامین مالی جمعی و سرمایه گذاری جسورانه سازو کار مناسب تامین مالی شرکت های دانش بنیان

7 سال قبل
5 دقیقه زمان برای خواندن خبر